2,30

BT - - SPORTEN -

Kam­pen om at und­gå nedryk­ning er tæt i 2. di­vi­sion vest, og Svend­borg er et af hol­de­ne i sup­pe­dasen. Ser man bort fra ne­der­la­get til Kol­ding Bold­klub, har man egent­lig le­ve­ret et gan­ske fi nt for­år, og de skal der­for ha­ve en gan­ske fi n chan­ce for at slå Thi­sted. Gæ­ster­ne har ik­ke an­det end æren at spil­le for og er til at ta­le med på frem­med græs, hvor man har tabt halv­de­len af kam­pe­ne - og hvor ne­der­la­get i Var­de i hvert fald ik­ke im­po­ne­rer no­gen. Et langt me­re mo­ti­ve­ret Svend­borg- mand­skab skal ha­ve en glim­ren­de chan­ce for at vin­de kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.