Da jeg selv

BT - - KENDER DU DET? -

er: kvin­de, ho­mo­seksu­el, an­den­ge­ne­ra­tions­ind­van­drer, møn­ster­bry­der og har en mus­lim­sk fa­mi­lie, må jeg ger­ne si­ge: Vi har og­så selv et an­svar for at pas­se ind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.