Pia Ol­sen Dyhr

BT - - INTERVIEW -

• Pia Ol­sen Dyhr, født 30. novem­ber 1971 i Val­lens­bæk. • Kan­di­dat i statskund­skab fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. • Po­li­tisk ko­or­di­na­tor i Ca­re Dan­mark, fra 2006 til 2007. • In­ter­na­tio­nal ko­or­di­na­tor i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, fra 2003 til 2006. • Fol­ke­tings­med­lem for So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti fra 2007. • Han­dels- og in­ve­ste­rings­mi­ni­ster fra 2011 til 2013. • Trans­port­mi­ni­ster fra 2013 til 2014. • Par­ti­for­mand for So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti fra 2014. • Gift med Vil­ly Dyhr, for­bunds­se­kre­tær i HK/ Dan­mark. Par­ret er bo­sat i Brøns­høj, og har tre pi­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.