UGENS TIP

BT - - KLUMME -

FÅ STYR PÅ suk­ker­tran­gen • Tag den vær­ste suk­ker­trang ved fi­re til fem gan­ge om da­gen at ta­ge en spi­se­ske­fuld om­e­ga 3- olie, f. eks. hør­frøo­lie. Det sta­bi­li­se­rer blod­suk­ke­ret. • Spis man­ge grønt­sa­ger. Sær­ligt cher­ryto­ma­ter er go­de og blod­suk­ker­sta­bi­li­se­ren­de. En god af­tens­na­ck, når suk­ker­tran­gen mel­der sig, er cher­ryto­ma­ter og mand­ler. • Mo­tion gi­ver og­så ba­lan­ce i dit blod­suk­ker. In­den lø­be­tu­ren kan du spi­se nød­der, grønt­sa­ger og fuld­kornskiks, så blod­suk­ke­ret ik­ke får et dyk, når tu­ren er fær­dig. Husk og­så at drik­ke ri­ge­ligt med vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.