Do­ku­mentér

BT - - KLUMME -

• Gem din sid­ste tid sam­men med den, du skal mi­ste. Man glem­mer hur­tigt stem­mer, be­væ­gel­ser og hi­sto­ri­er, selv­om de står me­get kla­re, li­ge når per­so­nen dør. Sørg for at gem­me sms’er, op­tag je­res sam­ta­ler, tag bil­le­der el­ler vi­deo, så du se­ne­re let­te­re kan min­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.