Hjer­ne­blød­nin­ger og blod­prop­per

BT - - KLUMME -

• Med en sam­le­be­teg­nel­se kal­des bå­de en hjer­ne­blød­ning og en blod­prop i hjer­nen for at apop­lek­tisk sl­ag­til­fæl­de. • Symp­to­mer­ne er bl. a. ta­le­be­svær, lam­mel­ser, for­vir­ring og syns­for­styr­rel­ser. • Kun 15 pct. af al­le sl­ag­til­fæl­de, skyl­des en hjer­ne­blød­ning. Al­le an­dre til­fæl­de er blod­prop­per, der en­ten op­står i et for­kal­ket hjer­ne­kar el­ler op­står fra for­kal­k­nin­ger i hals­pulsår­en el­ler hjer­tet. • Cir­ka 20 pro­cent af al­le, der har et al­vor­ligt sl­ag­til­fæl­de, dør in­den for en må­ned. • Be­hand­lin­gen af et sl­ag­til­fæl­de er ope­ra­tion og/ el­ler me­di­cin plus in­ten­siv genop­træ­ning. Kil­de: Net­dok­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.