Råd til oste- novi­cen

BT - - MAD -

• Spørg om råd og vej­led­ning hos oste­man­den. • Køb en ny ost hver gang. • In­vi­ter ven­ner til oste­bord, og bed dem al­le om at ta­ge en ost med. • Skriv di­ne go­de oste­o­p­le­vel­ser. ned. • Køb lo­ka­le oste på din som­mer­fe­rie på mar­ke­der, gårdm­e­je­ri­er mv. • Er osten om­drej­nings­punk­tet for mid­da­gen, skal du reg­ne med 250 g. ost per per­son. • Er osten en del af en an­ret­ning el­ler des­sert, skal du reg­ne med 50- 100 g. per per­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.