Åbn bryst­kas­sen

BT - - KROP I BALANCE -

Læg en fo­am­rol­ler li­ge un­der skul­der­bla­de­ne. Bøj be­ne­ne og sæt fød­der­ne i gul­vet. Træk ha­gen let nedad. Træk vej­ret ind. Ånd ud og læn dig ud over rul­len, mens du åb­ner i bryst­kas­sen. Fo­re­stil dig, at bryst­be­net hi­ves opad og slap­per af. Gen­tag 10- 15 gan­ge. Flyt rul­len og gen­tag med rul­len mel­lem skul­der­bla­de­ne og over læn­den. Tip: Du kan og­så la­ve øvel­sen over so­fa­ens arm­læn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.