Test din vej­rtræk­ning

BT - - KROP I BALANCE -

• Lig på ryg­gen med en bog på bryst­kas­sen og en på nav­len. Træk vej­ret dybt og hold øje med, hvor­dan bø­ger­ne be­væ­ger sig. • Be­væ­ger bo­gen på ma­ven sig opad, uden at bry­stet føl­ger med? Er det kun bo­gen på bry­stet, der be­væ­ger sig? Kan du be­vidst skif­te mel­lem at træk­ke vej­ret op­pe i bry­stet og ne­de i ma­ven? Kan du træk­ke vej­ret, uden at bø­ger­ne be­væ­ger sig?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.