Yo­ga i det fri

BT - - BOG- FIX -

Der ik­ke er no­get ho­kus­po­kus over yo­ga – det er ud­gangs­punk­tet for Sus­an­ne Li­dang, der er hat­hay­o­galæ­rer og har skre­vet ’ Vild med yo­ga’. Træ­nings­pro­gram­mer­ne, der hver va­rer om­kring 20 mi­nut­ter, kan da fo­re­gå på stran­den, i ha­ven el­ler i par­ken. Pe­op­le’sPress, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.