’’

BT - - NYHEDER - Ma­ja Pan­du­ro ( S)

Hel­le Thor­ningS­ch­midt har vist sig som en stærk le­der - og­så når det ik­ke var nemt - der har truk­ket Dan­mark ud af kri­sen

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro læg­ger vægt på, at dan­sker­ne, iføl­ge må­lin­gen, fo­re­træk­ker Hel­le Thor­ning- Sch­midt som stats­mi­ni­ster - og at hun har stør­re tro­vær­dig­hed end Lars Løk­ke Ras­mus­sen:

» Hel­le Thor­ning- Sch­midt har vist sig som en stærk le­der - og­så når det ik­ke var nemt - der har truk­ket Dan­mark ud af kri­sen, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro.

Drik øl med Hel­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.