KER LØK­KE

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 14. JU­NI 2015 Hvem har bedst føling med dan­sker­nes hver­dag? Hvem har ef­ter din op­fat­tel­se den hø­je­ste tro­vær­dig­hed?

Hvem vil du helst ha­ve som kol­le­ga?

Hvem vil du helst hol­de fe­rie med?

Hvem er mest sym­pa­tisk? Hvem er ef­ter din op­fat­tel­se bedst eg­net til at le­de lan­det? Hvem vil du helst ha­ve hjælp af, når det gæl­der bør­ne­op­dra­gel­se? Hvem vil du helst ha­ve hjælp af, når det gæl­der din pri­va­tø­ko­no­mi? Hvem er bedst til at skaf­fe fle­re i job?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.