Blev den hår­de

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

1)

Fi­nans­mi­ni­ster si­den 2011. Stabs­chef for Hel­le Thor­ning- Sch­midt og le­der af So­ci­al­de­mo­kra­tiets Ana­ly­se- og In­for­ma­tions­af­de­ling fra 2005 til 2011. Po­li­tisk- øko­no­misk rå­d­gi­ver for den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­del­se fra 2000 til 2005. Bar­selsvi­kar, le­der af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes se­kre­ta­ri­at, Eu­ro­paPar­la­men­tet, 1996.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.