51- årig cyk­list dræbt for­an dat­ter

BT - - NYHEDER -

En 51- årig mand mi­ste­de fre­dag af­ten li­vet, da han blev på­kørt af en bi­list i Højs­lev i Midtjyl­land. Iføl­ge vagt­chef hos Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, Hen­rik Nielsen, var den 51- åri­ge på cy­kel­tur sam­men med sin hu­stru og de­res dat­ter ved 19- ti­den.

» Fa­mi­li­en hav­de gjort stop i en vejsi­de, da den 78- åri­ge bi­list kom kø­ren­de på Sto­holmvej. Så er der en pas­sa­ge, hvor vej­en for­lø- ber me­re øst­vest end el­lers, og der over­så bi­li­sten de tre cyk­li­ster og på­kør­te dem al­le, « si­ger Hen­rik Nielsen.

Den 51- åri­ge blev dræbt på ste­det, mens hu­stru­en og den 17- åri­ge dat­ter blev kørt til Vi­borg Sy­ge­hus, hvor de fort­sat var ind­lagt i går. Sa­gen vil nu få rets­ligt ef­ter­spil for den 78- åri­ge bi­list, der ik­ke var på­vir­ket af hver­ken al­ko­hol el­ler stof­fer, in­for­me­rer vagt­che­fen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.