MOTORCYKLIST DØD PÅ BROEN

BT - - NYHEDER -

En mand­lig motorcyklist mi­ste­de nat­ten til lør­dag li­vet i en ulyk­ke på Sto­re­bælts­bro­en. Det op­ly­ser vagt­chef Hans Fre­de­rik­sen fra Fyns Po­li­ti. » Vi ken­der ik­ke de­tal­jer­ne end­nu, men vi ved, at det dre­jer sig om en motorcyklist, der kom­mer kø­ren­de i øst­gå­en­de ret­ning mod Sjæl­land, da han plud­se­lig væl­ter. Om han bli­ver på­kørt af en bil, el­ler hvad der sker op til, ved vi ik­ke end­nu, men han af­går ved dø­den der­u­de, « si­ger Hans Fre­de­rik­sen. Ulyk­ken luk­ke­de Sto­re­bælts­bro­en mid­ler­ti­digt for al tra­fik i øst­gå­en­de ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.