Der­for blev Hen­rik hjem­me

BT - - NYHEDER -

GOURMETMAND

’ Me­nu Roy­a­le’ kal­der på kon­ge­lig del­ta­gel­se. Især når me­nu­en bli­ver ser­ve­ret på Sto­re Kro i Fre­dens­borg, der er na­bo til slot­tet og nær­mest er stam­sted for Prins­ge­ma­len.

Man­ge kig­ge­de for­gæ­ves ef­ter Prins­ge­ma­len ved Carl Phi­lip og So­fi­as bryl­lup i går.

Men ak­ku­rat som dron­nin­ger­ne fra Nor­ge, Hol­land og Bel­gi­en al­le kom ale­ne, kom og­så dron­ning Mar­gret­he uden sin ge­mal. Han skul­le i ste­det til et ar­ran­ge­ment af­te­nen før på Sto­re Kro i Fre­dens­borg.

Her hav­de kro­ens navnkyn­di­ge kok, Fran­cis Car- de­nau, som blandt an­det har ejet Mash- re­stau­ran­ter­ne og Le Som­me­li­er i Kø­ben­havn, nem­lig kre­e­ret en tre­ret­ters me­nu med op­skrif­ter fra Prins­ge­ma­lens ko­gebø­ger, som na­tur­lig­vis kræ­ve­de prins Hen­riks til­ste­de­væ­rel­se.

Fan­ta­stisk af­ten

På sin fa­ce­book­si­de tak­ker Fran­cis Car­de­nau prins­ge­ma­len for en fan­ta­stisk af­ten, hvor bå­de den kon­ge­li­ge gæst og de an­dre gæ­ster hav­de nydt nye vi­ne fra Cha­teau de Cayx, hav­de smagt pig­hvar Dan­ne­brog, spy­ds­teg­ne sko­v­du­er og ik­ke mindst Prins­ge­ma­lens ynd­lings­ka­ge, Dur- Mou, som er en cho­ko­la­de­ka­ge. lots

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.