’’

BT - - DANMARK I KRIG - Øver­st­kom­man­de­ren­de Ul­rik Chri­sti­an Gyl­den­lø­ve rap­por­te­rer om Dan­ne­bro­ges en­de­ligt

Jeg tro­er nep­pe, at et eni­ste Men­ni­s­che er ble­ven sal­ve­red

Ski­be­nes og mand­ska­bets elen­di­ge for­fat­ning fik den knap så ru­ti­ne­re­de øver­st­kom­man­de­ren­de for den dan­ske flå­de, Ul­rik Chri­sti­an Gyl­den­lø­ve, til den 1. ok­to­ber at træf­fe en be­slut­ning.

Han be­or­dre­de al­le ski­be ind i Kø­ge Bugt, hvor de i ly af uvej­ret kun­ne re­pa­re­re ska­der­ne, provi­an­te­re og få den hårdt prø­ve­de be­sæt­ning på be­ne­ne igen. 45 ski­be var der.

De lå for an­ker på rad og ræk­ke fra Stevns Kl­int til Kø­ge by.

Men mens dan­sker­ne lå brak un­der dæk, var sven­sker­ne snar­rå­di­ge. De hør­te om fjen­dens pro­ble­mer og valg­te at gå til an­greb på den to­talt ufor­be­red­te dan­ske flå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.