NVITTIGE FLUGT

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Fle­re hund­re­de svært be­væb­ne­de po­li­ti­be­tjen­te le­der nu ef­ter flugt­fan­ger­ne. Ef­ter­søg­nin­gen fo­re­går bå­de i USA og Ca­na­da.

Fo­to: Reu­ters

Her skar Swe­at og Matt ( må­ske med en skæ­rer­bræn­der) et stort hul i et kraf­tigt klo­a­k­rør af stål. På rø­ret ef­ter­lod mor­der­ne en lil­le hån­lig hil­sen til myn­dig­he­der­ne: ’ Ha­ve a ni­ce day’.

Bag en af sen­ge­ne skar fan­ger­ne et stort hul i stå­l­væg­gen. I sen­ge­ne hav­de de un­der tæp­per­ne pla­ce­ret to ’ duk­ker’, der fik det til at se ud som om, at de lå og sov. Fo­to: EPA

Så­dan så hul­let i cel­le­væg­gen ud ’ ude­fra’. Her fort­sat­te flug­ten.

Fo­to: AFP

Så­dan ser der ud i Cl­in­ton Cor­rectio­nal Fa­ci­li­ty i by­en Dan­ne­mora i den nord­li­ge del af sta­ten New York. Fo­to: Reu­ters

Her slap de to flyg­ten­de fan­ger ud i fri­he­den. Fængs­let kan ses i bag­grun­den. Fo­to: EPA

Fan­ger­ne ha­ve ty­de­lig­vis plan­lagt flug­ten ned til mind­ste de­tal­je. Her gik de op ad en slags sti­ge og fort­sat­te i ret­ning imod det fri. Fo­to: EPA

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.