Mø fik Nort­hSi­de til at fe­ste – til sidst

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

ANMELDELSE

Mø GRE­EN STAGE, FRE­DAG AF­TEN **** **

For præ­cis et år si­den stod Mø på Nort­hSi­des grøn­ne sce­ne. Fre­dag af­ten var hun til­ba­ge, et hav af pri­ser, end­nu fle­re no­mi­ne­rin­ger og sam­ar­bej­der med bl. a. Ig­gy Aza­lea og se­ne­st Ma­jor La­zor ri­ge­re. Til­ba­ge til som­me­rens ene­ste kon­cert i Dan­mark un­der en min­dre ver­dens­tur­né. En im­po­ne­ren­de ud­vik­ling. For få år si­den Fyns Ka­ren. Nu he­le ver­dens Mø, der skri­ver san­ge til Ari­a­na Gran­de. Den­ne af­ten stod trom­mer, di­ver­se elek­tro­nik og san­ge­r­in­den klart i lyd­bil­le­det.

Ka­ren Ma­rie Ør­sted selv har ud­vik­let sig si­den sidst. Hun vir­ker me­re pro­fes­sio­nel, som per- for­mer i sync med det pun­ke­de, be­at­ba­se­re­de mu­si­kal­ske ud­tryk. Når det er sagt, som ro­ck­kon­cert be­dømt fik Mø mig først for al­vor med ef­ter den sæd­van­li­ge ver­sion af ido­ler­ne Spi­ce Girls’ ’ Say You’ll Be The­re’. Ind­til da var det fle­re gan­ge ved at druk­ne i repe­te­tiv ens­for­mig­hed.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.