Go Go Ber­lin - en ro­c­k­å­ben­ba­ring

BT - - KULTUR -

ANMELDELSE

Go Go Ber­lin BLUE STAGE, LØR­DAG ***** *

Ind på sce­nen kom de fem dan­ske ro­ck­dren­ge, st­rut­ten­de af vir­ke­lyst og rock’n’roll- at­ti­tu­de. Eft er ba­re to num­re med en im­po­ne­ren­de ener­gi­ud­lad­ning fra sce­nen var pu­bli­kum helt op­pe på gum­mi­støv­ler­ne, som me­te­o­r­o­lo­ger­ne ha vde få­et fl ere til at ik­læ­de sig.

Ban­dets kraft cen­trum, Chri­sti­an Vi­um, brug te løs af klod­ser­ne, som de er skabt af de­res for­bil­le­der - Lou Re­ed, Led Zep­pe­lin, The Clash, So­nic Youth, Do­ors og di­ver­se 80er- ro­ck­bands . Et num­mer som ’ Wa­ste of Trying’ fi k for al­vor pu­bli­kum til no­get så old school som at klap­pe i takt.

Vi­um er lidt af en spr­æl- le­mand, og oven i det en fi n gu­i­ta­rist, der sam­men med si­de­mand Mikkel Dy­re­ha­ve ka­ster riff s ud over sce­ne­kan­ten i det ene rock’n’roll- an­greb eft er det an­det.

Go Go Ber­lin i går eft er­mid­dag fortje­ner fem stjer­ner.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.