3x

BT - - TV -

P. S. En dag mod­ta­ger den fra­skil­te Louise en usæd­van­lig an­søg­ning på uni­ver­si­te­tet, hvor hun ar­bej­der. Da den un­ge an­sø­ger duk­ker op til sit in­ter­view, lig­ner han til for­veks­ling Lou­i­ses sto­re ung­dom­skær­lig­hed, der dø­de for 20 år si­den. DAMERNES VEN Fru Jon­sen er sta­dig på ta­le­fod med sin af­dø­de mand. Men en dag op­da­ger hun, at han slet ik­ke var no­get dyds­møn­ster.

Kl. 15.15

Kl. 22.00

Lau­ra Lin­ney og Top­her Gra­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.