3x

BT - - TV -

BOLLEVENNER Dylan og Ja­mie er ik­ke i tvivl om, at det vil væ­re nemt at til fø­je ” hyg­ge­sex” til de­res pla­to­ni­ske ven­skab og und­gå al­le de fald­gru­ber, der kan op­stå, når man bli­ver fo­rel­sket. De op­da­ger dog snart, at der er vis­se kom­pli­ka­tio­ner. I LOVE YOU PHI­LIP MORRIS Da Ste­ven Rus­sell kom­mer ud for en al­vor­lig bil­u­lyk­ke, ta­ger han sit liv op til re­vi­sion.

Kl. 21.00

Justin Tim­ber­la­ke og Mila Ku­nis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.