HVAD ER EN BLOT­TER?

BT - - SØNDAG -

En blot­ter

er i seksu­el for­stand en eks­hi­bi­tio­nist, der op­når seksu­el spæn­ding og til­freds­stil­lel­se ved at blot­te sig og evt. ona­ne­re over for til­fæl­digt for­bi­pas­se­ren­de. Over­ra­skel­sen og for­skræk­kel­sen gi­ver et ki­ck. Ad­fær­den kan væ­re til stor ge­ne og er ulov­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.