At­ser på Frost

BT - - REJSER -

1. Al­le sejl er sat til, når det sto­re » Frozen Sing- Along « - show lø­ber over sce­nen. 2. Rej­se­livs 7- åri­ge test­barn, na­tur­lig­vis iført skin­nen­de blå An­na- kjo­le, gav thumbs up til showet. 3. Li­ge ved si­den af sce­nen lig­ger en mar­keds­plads, der er in­spi­re­ret af Aren­dals mar­ked fra fil­men. 4. Via tre storskæm­pe kan bør­ne­ne føl­ge med i san­ge­ne, og al­le op­for­dres til at syn­ge med. 5. An­na og Elsa er na­tur­lig­vis og­så med i de sto­re pa­ra­der gen­nem Dis­neyland. Fo­to: PR/ Dis­neyland og Lars Rix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.