For­sig­tig Fuglsang

BT - - SPORTEN - SCHWEIZ RUNDT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Jakob Fuglsang åb­ne­de årets ud­ga­ve af Schweiz Rundt for­nuf­tigt, da det blev til en 32. plads på lø­bets 5 km lan­ge pro­log.

Den 30- åri­ge dan­sker, der er stil­let til start iført kap­ta­jnka­sket­ten hos Asta­na, måt­te som ven­tet bø­je sig for en stri­be spe­ci­a­li­ster som det hol­land­ske tem­po­jern Tom Du­moulin, navn­kun­di­ge Fa­bi­an Can­cel­la­ra og vin­ter­sæ­so­nens mid­ler­ti­di­ge ti­me­re­kord­hol­der Mat­t­hi­as Bränd­le på de tre før­ste plad­ser.

Fuglsang var dog næp­pe ked af at skæ­ve til en re­sul­tat­lis­te, hvor han var bed­re pla­ce­ret end for­mode­de fa­vo­rit­ter som Tin­koff- Saxos pol­ske kla­trer, Ra­fal Ma­j­ka, Team Skys Ser­gio He­nao og Ag2Rs ita­li­en­ske lom­mera­ket Do­me­ni­co Pozzovi­vo. Den dan­ske eta­pe­løbs­spe­ci­a­list har en tred­je­plads i Schweiz Rundt 2010 som et af kar­ri­e­rens høj­de­punk­ter.

Chris Froo­me ( th.) smadre­de Tour- ri­va­len Vin­cen­zo Ni­ba­li ( tv.), da han i går sej­re­de på den næst­sid­ste eta­pe af Cri­te­ri­um du Dauphiné. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.