Book­ma­ker ta­ber kas­sen på nyt par­ti

BT - - SPORTEN -

Uff e El­bæks nye par­ti, Al­ter­na­ti­vet, har over­ra­sket al­le og står til at storme ind i Fol­ke­tin­get.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet har ned­ju­ste­ret od­dset 18 gan­ge og væl­ger nu at ud­be­ta­le ge­vin­ster til de spil­le­re, der for­ud­så Al­ter­na­ti­vets kæm­pe­suc­ces.

Fak­tisk til­bød Nor­di­cBet til­ba­ge i fe­bru­ar he­le od­ds 25 på, at par­ti­et vil­le kom­me i Fol­ke­tin­get, og der­for en­der man med et sekscif­ret tab på Al­ter­na­ti­vets suc­ces.

» Spørgs­må­let om Al­ter­na­ti­vets væl­ger­til­slut­ning er et af de spil, som vi har op­le­vet ab­so­lut mest in­ter­es­se for. Uff e El­bæks nye par­ti har over­ra­sket al­le og står til at storme ind i Fol­ke­tin­get. Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet har ned­ju­ste­ret od­dset 18 gan­ge og væl­ger nu at ud­be­ta­le ge­vin­ster til de spil­le­re, der for­ud­så Al­ter­na­ti­vets kæm­pe­suc­ces, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.