2,15

BT - - SPORTEN -

Som så­dan en be­ty dnings­løs i pul­je 2, men al­li­ge­vel lig­ger det til sejr til Ka­lund­borg. Vær­ter­ne har set stær­ke ud i det­te for­år, hvor man har vun­det samt­li­ge kam­pe mod hold uden for top tre – og man mø­der her et Skan­der­borg- hold, som be­stemt ik­ke har haft no­get godt for­år. På ude­ba­ne har den væ­ret helt gal med blot én sejr og fi re ne­der­lag i de fem spil­le­de kam­pe, hvor man an­det har tabt til Næs­bys an­det­hold og kun slå­et bund­prop­pen Sla­gel­se, og her har man end­da Ras­mus Borup i ka­ran­tæ­ne. Så gå eft er sejr til Ka­lund­borg.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.