3,16

BT - - SPORTEN -

Da San Ma­ri­no spil­le­de 0- 0 mod Est­land i det om­vend­te op­gør mar­ke­re­de det en­den på en 61 kam­pe lang sti­me af kva­li­fi ka­tions­kamps­ne­der­lag hos da­gens gæ­ster. Ester­ne må af sam­me grund væ­re sult­ne eft er at va­ske det skam­me­li­ge re­sul­tat af sig, men da­gens vær­ter har det svært med at ska­be kam­pe­ne selv. Så­le­des har man ik­ke sco­ret me­re end to mål i sam­me fod­bold­kamp på hjem­me­ba­ne si­den sep­tem­ber 2011, og man har trods alt mødt hold som An­dor­ra, Kir­gi­si­stan og Ta­jiki­stan i mel­lem­ti­den. Gå eft er smal hjem­me­sejr til fl ot od­ds.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.