1,92

BT - - SPORTEN -

Eft er den skuff en­de VM­slut­run­de på eget græs, hvor bra­si­li­a­ner­ne fi k en hi­sto­risk se­mi­fi na­le- øre­tæ­ve af Tys­kland, er der kom­met an­der­le­des bol­ler på sup­pen un­der den nye land­stræ­ner, Car­los Dun­ga. Bra­si­li­en har vun­det 10 ud af 10 land­skam­pe si­den Dun­gas an­komst, og det med blot to scor­in­ger mod sig – den ene på et østrigsk straff es­park og den an­den mod Frank­rig. Perus off en­si­ve stjer­ner, Jeff er­son Far­fan, Clau­dio Pizar­ro og Pa­o­lo Gu­er­rero nær­mer sig kar­ri­e­rens eft er­år, så her gi­ver det me­ning at nap­pe bra­si­li­ansk sejr uden peru­ansk scor­ing.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.