DEN LAN­GE 14. JU­NI

BT - - SPORTEN -

SPILSTOP SØN­DAG 17.55

TID NR KAMP

0- 123

1234- 01

123- 01

SE OD­DS PÅ dan­ske­spil. dk Hvi­derusland bør ik­ke kun­ne over­ra­ske Spa­ni­en på no­get som helst pa­ra­me­ter, så det sik­re­ste ud­fald på kupo­nen er ude­sejr i kamp ét. Slovaki­et lig­ner og­så en gan­ske sik­ker vin­der mod Ma­kedo­ni­en, mens Sve­ri­ge hel­ler ik­ke bør kik­se mod et mon­te­ne­grinsk hold uden ret me­get off en­siv sty rke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.