Exit

BT - - NYHEDER -

DR off ent­lig­gør exit po­ll på valg­da­gen al­le­re­de klok­ken 19. Hvor­for? For at øge tra­fi k på dr. dk el­ler fl ere se­e­re på tv? Skan­da­len fra exit prog­no­se til kom­mu­nalvalg i 2013 er åben­bart ik­ke nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.