Fra løft er til luft

BT - - DEBAT -

To po­li­ti­ke­re, der for­tæl­ler, hvor an­svar­li­ge de selv er, og hvor uansvar­li­ge al­le an­dre er, træk­ker nu det ene over­bud eft er det an­det i po­li­ti­k­au­to­ma­ten eft er de­vi­sen: Det, vi fo­re­slår un­der valg­kam­pen, er al­li­ge­vel ik­ke løft er, vi hol­der eft er val­get. Det er ik­ke så mær­ke­ligt, at de sto­re gam­le par­ti­er ta­ber, og de nye pro­test­par­ti­er vin­der.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.