Vi­sio­ner sø­ges

BT - - DEBAT -

En un­der­sø­gel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at 69 pct. af væl­ger­ne ik­ke me­ner, at po­li­ti­ker­ne ta­ger dem al­vor­ligt. Den tan­ke­væk­ken­de un­der­sø­gel­se bør læ­ses som en ad­var­sel om, at sam­men­hængs­kraf­ten i Dan­mark ik­ke er gi­vet, og som en løft et pe­ge­fi nger til de po­li­ti­ke­re, som tror, at de kan vin­de stem­mer på at ta­le for­bi hin­an­den og over ho­ve­d­et på væl­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.