’ ’

BT - - NYHEDER - Sól­run Løk­ke Ras­mus­sen

Jeg si­ger, at han skal hol­de sig til at for­tæl­le folk, hvor­dan tin­ge­ne hæn­ger sam­men

Det har gjort ondt på ham, når det er gå­et ud over dig og fa­mi­li­en?

» Ja, jeg sy­nes og­så, pres­sen er ble­vet vær­re. Jeg har tit tænkt på Hel­le Thor­ning og hen­des børn. Det er ik­ke i or­den at kal­de folk ’ løg­ne­re’, når de for­tæl­ler no­get, de har op-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.