Hjem­me­ba­ne

Har to søn­ner fra tid­li­ge­re æg­te­skab, dan­ner par med ope­ra­san­ger Sus­an­ne El­mark

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

1)

Anders Samuelsen i bold­kon­trol for­an ter­ras­sen, hvor stats­mi­ni­ster­fru­en stod i lys som­mer­kjo­le i 1970.

Fo­to: Claus Fi­sker 3) Samuelsen over­tog re­ster­ne af par­ti­et Ny Al­li­an­ce ef­ter Naser Khader og Git­te Se­e­berg og drev det frem til Li­be­ral Al­li­an­ce.

4)

Anders ( th), Karl Pe­ter og fa­de­ren Ole Samuelsen på vej for at fodre æn­der.

Fo­to: Pri­vat Jeg var langt­fra den mest fl it­ti­ge, men jeg pas­se­de mi­ne ting. En­gang hav­de vi en kon­kur­ren­ce om, hvem der kun­ne bli­ve sendt uden­for dø­ren fl est gan­ge på et halvt år.

Kon­su­lent på Cast­berg­gård Dø­ves Højsko­le i 1994- 98. Ind­kaldt til Fol­ke­tin­get som sup­ple­ant for kul­tur­mi­ni­ster El­se­beth Ger­ner Nielsen ( R) i 1998. Valgt til Fol­ke­tin­get i 2001 og i 2004 til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet ( R). Medstift er af Ny Al­li­an­ce, der i 2008 blev til Li­be­ral Al­li­an­ce. Valgt som for­mand i ja­nu­ar 2009.

Ter­ras­sen hvor det he­le be­gynd­te. Sol­bak­ke­vej i Hor­sens.

Fo­to: Pri­vat

Det var Ja­ne på Sam­sø. Næ­sten sam­ti­dig be­gynd­te Li­ver­pool, som vi holdt med, at ta­be. Der­for men­te en af mi­ne ven­ner, at jeg bur­de slå op med hen­de, så Li­ver­pool igen kun­ne få nog­le sej­re. Men det gjor­de jeg ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.