Et rig­ti­ge sted?

BT - - SUNDHED - GRA­FIK

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

FÆR­RE KI­LO Ta­ber du dig,

fal­der dit blod­tryk og ko­leste­rol­tal og der­med blod­prop- ri­si­ko­en. Din ri­si­ko for syg­dom øges, hvis din over­vægt pri­mært sid­der på ma­ven frem for om­kring hof­ter­ne. Det skyl­des, at fedt om­kring de in­dre or­ga­ner er far­li­ge­re for hjer­tet end fedt an­dre ste­der på krop­pen. Dø­de­lig­he­den af al­le hjer­te- kar­syg­dom­me i kom­mu­ner­ne i 2012 KVIN­DER Dø­de­lig­hed pr. 100.000 Al­bert­slund Al­le­rød As­sens Bal­lerup Bil­lund Born­holm Brønd­by Brøn­der­s­lev Dra­gør Ege­dal Es­b­jerg Fa­nø Favrskov Faxe Fre­dens­borg Fre­de­ri­cia Fre­de­riks­berg Fre­de­riks­havn Fre­de­riks­sund Fu­re­sø Faa­borg- Midt­fyn Gen­tof­te Gladsaxe Glo­strup Gre­ve Gribs­kov Guld­borgs­und Ha­der­s­lev Halsnæs He­den­sted Hels­in­gør Her­lev Her­ning Hil­le­rød Hjør­ring Hol­bæk Holste­bro Hor­sens Hvi­d­ov­re Hø­je- Taa­strup Hørs­holm Ikast- Bran­de Is­høj Jam­mer­bugt Ka­lund­borg Ker­te­min­de Kol­ding Kø­ben­havn Kø­ge 542 378 435 436 431 513 448 468 321 323 471 403 399 435 348 359 441 454 459 373 413 348 423 358 419 368 493 446 413 425 411 423 433 387 406 399 453 417 435 473 274 450 663 452 464 479 409 487 432 MÆND Dø­de­lig­hed pr. 100.000 Lan­geland Lej­re Lemvig Lol­land Lyng­by- Ta­ar­bæk Læ­sø Ma­ri­a­ger­fjord Mid­del­fart Mor­sø Nord­djurs Nord­fyns Ny­borg Næst­ved Od­der Oden­se Ods­her­red Ran­ders Re­bild Ring­kø­bing- Skj. Ring­s­ted Roskil­de Ru­der­s­dal Rø­d­ov­re Sam­sø Sil­ke­borg Skan­der­borg Ski­ve Sla­gel­se Sol­rød Sorø Stevns Stru­er Svend­borg Syd­djurs Søn­der­borg Thi­sted Tøn­der Tår­n­by Val­lens­bæk Var­de Vej­en Vej­le Vest­him­merl. Vi­borg Vor­ding­borg Ærø Aa­ben­raa Aal­borg Aar­hus 380 392 426 547 344 408 483 430 528 418 576 435 476 383 420 431 437 507 367 454 400 315 407 387 423 418 460 478 415 482 456 480 413 391 454 537 469 384 254 473 500 366 514 430 493 428 494 440 410 811 486 653 772 480 968 651 561 802 673 657 612 743 498 667 539 626 586 568 660 559 444 573 348 595 568 604 731 456 601 530 544 571 599 658 738 878 525 420 633 640 544 572 564 677 540 762 633 606

Tal fra 2012, an­tal dø­de kvin­der/ mænd pr. 100.000 ind­byg­ge­re

om du har for­hø­jet ko­leste­rol - der­for er det vig­tigt at få det må­lt hos læ­gen. Hvis ind­hol­det af ko­leste­rol i blo­det er for stort, kan det fø­re til åre­forsnævring og øge din ri­si­ko for blod­prop­per. Mæng­den af ko­leste­rol i blo­det kan bli­ve for høj, hvis man spi­ser mæt­tet fedt el­ler er fy­sisk inak­tiv. Men det kan og­så væ­re ar­ve­ligt be­tin­get. Mæt­tet fedt fin­des f. eks. i smør og hård mar­ga­ri­ne. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at det sam­le­de ko­leste­rol­tal ik­ke over­sti­ger 5,0 mmol/ l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.