Kom­mu­ner­ne ta­ler ud:

BT - - SUNDHED -

I er den kom­mu­ne, hvor fær­re­st dør af hjer­te­kar­syg­dom. Hvor­for?

» Vi er dyg­ti­ge til at sam­ar­bej­de på tværs af cen­tre, med kom­mu­nens bor­ge­re, den lo­ka­le hjer­te­for­e­ning og fri­vil­li­ge om man­ge for­byg­gen­de til­bud, som f. eks. hand­ler om at få me­re mo­tion ind i hver­da­gen og la­ve hjer­tes­und mad sam­men. Vi sam­ar­bej­der des­u­den med fle­re af de om­kring­lig­gen­de kom­mu­ner om hjer­te- for­løb, så vo­res hjer­te­pa­tien­ter hur­tigt til­by­des plads på et hjer­te­hold, « si­ger sund­heds­chef An­net­te He­in- Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.