178 sig­tes for spi­ri­tus­kør­sel

BT - - NYHEDER -

Lad bi­len stå, hvis du har druk­ket al­ko­hol. Det er et råd, som fle­re bi­li­ster i pe­ri­o­den 1. til 7. ju­ni ik­ke hav­de for­stå­et.

I al fald har po­li­ti­et i en lands­dæk­ken­de ind­sats, hvor der blev stand­s­et me­re end 4.000 kø­re­tø­jer, sig­tet 178 per­so­ner for at kø­re i spi­ri­tuspå­vir­ket til­stand, op­ly­ser Rigs­po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se. Seks per­so­ner er ble­vet sig­tet for kør­sel med narko­ti­ka el­ler me­di­cin i blo­det.

Selv om det iføl­ge po­li­ti­et til en vis grad er lyk­ke­des at æn­dre be­folk­nin­gens hold­ning til spi­ri­tus­kør­sel, vi­ser tal­le­ne, at der fort­sat er nog­le, der bry­der loven og kø­rer med al­ko­hol i blo­det.

Så­le­des ske­te der i den for­løb­ne uge 27 færds­elsuheld, hvor fø­re­ren var på­vir­ket af en­ten al­ko­hol, narko­ti­ka el­ler me­di­cin.

Ud­over kør­sel i på­vir­ket til­stand var der og­så 118, der kør­te uden sik­ker­heds­se­le. 99 blev stand­s­et, mens de tal­te i mo­bil­te­le­fon, og 41 kør­te uden at ha­ve er­hver­vet sig fø­rer­ret, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.