Un­der uvejr

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

På grund af over­svøm­mel­ser i Ge­or­gi­ens ho­ved­stad Tbi­li­si slap en ræk­ke dyr ud af de­res ind­heg­nin­ger i by­ens zoo­lo­gi­ske ha­ve. Blandt dem var den­ne flod­he­st, der i går blev be­dø­vet og bragt til­ba­ge til zoo. Fo­to: Epa

Mindst ot­te per­so­ner er dø­de og fle­re sav­nes ef­ter et kraf­tigt regn­skyl, der før­te til vold­som­me over­svøm­mel­ser i den ge­or­gi­ske ho­ved­stad Tbi­li­si. Her gør en mand tegn til en flod­he­st, der slap ud af den lo­ka­le zoo­lo­gi­ske ha­ve. Og­så ti­gre, lø­ver, bjør­ne og ul­ve var på fri fod i by­en, hvor myn­dig­he­der­ne i går bad al­le bli­ve in­den­dø­re, mens man for­søg­te at ind­fan­ge dy­re­ne og ryd­de op. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.