For­ry­gen­de soul- væk­ning af Nort­hSi­de

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

ANMELDELSE

St. Paul and the Bro­ken Bo­nes P6 SCE­NEN, SØN­DAG ***** *

» I grew up sin­ging in the church

in Ala­ba­ma, and now I’m gon­na ta­ke your ass to the church. « Tid­ligt, i festi­val­for­stand tid­ligt søn­dag kl. 13, blev Nort­hSi­de ero­bret af en ula­ste­ligt klædt præ­di­kant med sjæ­len fuld af la­ste­ful­de hi­sto­ri­er fra et sted, hvor der er mørkt som mud­de­ret her på ste­det. St. Paul and the Bro­ken Bo­nes hed- der ban­det. Egent­lig hav­de jeg ik­ke for­be­redt mig på St. Jo­hns kom­me. Hel­dig­vis står Nort­hSi­des pres­se­cen­ter li­ge ved si­den af P6 Be­at sce­nen. Ved ly­den af den sjæl­ful­de mu­sik blev di­ver­se ar­bejds­mail hur­tigt li­ge­gyl­di­ge.

Vis­se ting går al­drig af mo­de. Ulyk­ke­lig kær­lig­hed er en af dem – og ud af mun­den og hjer­tet på Paul Ja­neway væl­ter san­ge, hvor han skif­te­vis tryg­ler ’ hen­de’ om at bli­ve’, el­ler ... ba­re græ­der. Nog­le kal­der det klynk. Hvis det er klynk, var det den­ne søn­dag i sync med pu­bli­kum, som blev me­re og me­re be­gej­stret.

St. Paul er ren fø­lel­se. Ir­ra­tio­nelt og ufor­nuf­tigt. Som li­vet.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.