’’ Jeg hav­de tro­et, at vi i en gi­ven si­tu­a­tion kun­ne læg­ge eg­ne in­ter­es­ser væk og tæn­ke på fæl­les­ska­bet

BT - - SPORTEN - Mor­ten Ol­sen

» Så det her bun­der i, at jeg har væ­ret naiv. Det må jeg si­ge. Jeg hav­de tro­et, at vi i en gi­ven si­tu­a­tion kun­ne læg­ge eg­ne in­ter­es­ser væk og tæn­ke på fæl­les­ska­bet. Jeg sy­nes, at DBUslo­ga­net ’ En del af no­get stør­re’ er godt, og li­ge dér hav­de vi mu­lig­hed for at vi­se det al­le sam­men i dansk fod­bold. Jeg sy­nes og­så i frem­ti­den,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.