’’

BT - - SPORTEN - Vik­tor Fischer

U21- hol­det er ungt, og det er spil­le­re, der ken­der hin­an­den. Jeg ken­der dem al­le sam­men

gyn­der at kom­me med. Det be­ty­der, at der er kom­met en stør­re respekt for det at væ­re ung ge­ne­relt. De ru­ti­ne­re­de spil­le­re be­gyn­der at ac­cep­te­re, at der er et ge­ne­ra­tions­skift e på vej – hvis ik­ke det al­le­re­de er der nu. De be­gyn­der at ac­cep­te­re, at vi skal væ­re en del af det. Og­så for at det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.