PORS­CHE SN

Ik­ke si­den 1998 hav­de Pors­che vun­det Le Mans, d se­ne­ste man­ge år hav­de væ­ret su­verænt do­mi­ne

BT - - SPORTEN - LE MANS- SEJ­RE LE MANS Pe­ter Ny­gaard i Frank­rig spor­ten@ spor­ten. dk

BILMÆRKER:

1) Pors­che – 17 sej­re 2) Au­di – 13 sej­re 3) Fer­ra­ri - 9 sej­re

KØRERE:

1) Tom Kristensen – 9 sej­re 2) Ja­cky Ickx – 6 3) De­rek Bell, Frank Bi­ela og Ema­nu­e­le Pir­ro – al­le 5 sej­re

Au­di- am­bas­sa­dør Tom Kristensen var in­den star­ten over­be­vist om, at ’ hans’ team kun­ne vin­de Le Mans 2015:

» Pors­che har væ­ret im­po­ne­ren­de hur­ti­ge un­der træ­nin­gen, men Au­di sat­ser ik­ke på en­kelt­om­gan­ge. Over di­stan­cen er jeg sik­ker på, vi er li­ge så hur­ti­ge som Pors­che. Mindst... «

Men Pors­che, der li­ge som Au­di hø­rer til i VW- kon­cer­nen, snød ’ søster­sel­ska­bet’.

Pors­che kun­ne hol­de me­get af de­res op­skru­e­de kva­li­fi ka­tions- tem­po i lø­bet, uden at det gik ud over ben­zin- og dæk­for­brug. Der­for kun­ne For­mel 1- kø­re-

MAN­DAG 15. JU­NI 2015 ren Ni­co Hül­ken­berg ( Tys­kland) vin­de 24- ti­mers lø­bet sam­men med med- de­butan­ten Earl Bam­ber ( New Ze­aland) og Ni­ck Tan­dy ( Eng­land).

Stor tri­umf

Team­kam­me­ra­ter­ne Mark Web­ber ( Au­stra­li­en), Bran­don Hart­ley ( New Ze­aland) og Ti­mo Bern­hard ( Tys­kland) sør­ge­de for den helt sto­re Pors­che- tri­umf, da tea­met be­sat­te an­den­plad­sen.

20 Tr tr fo st ab se

i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.