NØD AU­DI

Der de eret af Au­di

BT - - SPORTEN -

MAN­DAG 15. JU­NI 2015 Nr. 19, Pors­che 919

Hy­brid med Ni­co Hül­ken­berg,

Earl Bam­ber og Ni­ck Tan­dy, vandt Fot Le Mans.

o: AFP

014- vin­der­ne Mar­cel Fäs­sler ( Schweiz), An­dre Lot­te­rer ( Tys­kland) og Benoit re­luy­er ( Frank­rig) blev bed­ste Au­di på red­je­plad­sen.

Eft er 13 Au­di- sej­re i de se­ne­ste 16 or­søg faldt 2015- ne­der­la­get i det før­te år eft er Kong Tom Kristensen var bdi­ce­ret fra Le Mans- tro­nen. Med ej­ren lag­de Pors­che, der nu har vu­net 24- ti­mer­slø­bet 17 gan­ge, af­stand il Au­di på li­sten over de mest suc­ces- ri­ge bilmærker i Le Mans.

Le Mans 2015 blev med Pors­che og Au­di på de fem før­ste plad­ser en to­tal tri­umf for tysk bi­lin­du­stri. For bil­fa­bri­kan­ter­ne hand­ler Le Mans om at prom­ove­re de­res ga­de­bi­ler, og der­for kan den ty­ske tri­umf og­så op­fat­tes som en yd­my­gel­se af ja­pa­ner­ne.

Toy­o­ta og Nis­sans stort an­lag­te Le Mans- pro­gram­mer kom fra 24- ti­mer­slø­bet med en fl ad sjet­te­plads. Det var et re­sul­tat, der ik­ke over­ra­ske­de Tom Kristensen:

» Toy­o­ta hav­de vist kun en chan­ce, hvis det blev regn­vejr – og jeg tror ja­pa­ner­ne dan­se­de regn­dans i tre da­ge op til lø­bet. Pla­nen lyk­ke­des del­vist – men ti­m­in­gen fej­l­e­de. Må­ske på grund af tids­for­skel­len til Tokyo, « spøg­te den ni­dob­bel­te Le Mans- vin­der med hen­vis­ning til det mas­si­ve regn­vejr, der ram­te Le Mans nat­ten in­den star­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.