’’

BT - - SPORTEN - Jakob Fuglsang

Jeg hav­de en god for­nem­mel­se, og det kan jeg og­så bru­ge i lø­bet af de kom­men­de da­ge

» Det er de to, jeg reg­ner for mi­ne stør­ste kon­kur­ren­ter li­ge nu. De kan beg­ge kø­re en god en­kelt­start som den, vi har på sid­ste eta­pe, « på­pe­ger Fuglsang med hen­vis­ning til den 38 km lan­ge ud­for­dring på søn­dag i Bern.

Jakob Fuglsang er ak­tu­elt 14 se­kun­der ef­ter Gi­ant- Alpe­cins kap­ta­jn, Tom Du­moulin, og syv ef­ter Team Skys Ge­raint Thomas.

Jakob Fuglsang er godt til­freds ef­ter de før­ste par da­ge af Schweiz Rundt.

Fo­to: Nils Meilvang

O

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.