Poul­sen sik­kert i fi­na­len

BT - - SPORTEN - EU­RO­PE­AN GA­MES Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

En ube­svæ­ret René Hol­ten Poul­sen hav­de in­gen pro­ble­mer med at ro sig i 1000 me­ter- fi­na­len ved den før­ste ud­ga­ve af Eu­ro­pe­an Ga­mes, som af­hol­des i Aser­ba­jds­jans ho­ved­stad, Baku.

I sit sem­fi­na­le- he­at vandt den dan­ske ka­ja­kro­er med et halv se­kunds for­spring til nær­me­ste for­føl­ger, ef­ter at han hav­de haft tid til at spa­re på kræf­ter­ne un­der­vejs i he­a­tet.

Dan­ske­ren hav­de end­da over­skud til at gli­de sin ka­jak i mål på de sid­ste par me­ter, uden at se­mi­fi­na­le­sej­ren var i fa­re. Der­med er der sto­re for­håb­nin­ger om en me­dal­je ved Eu­ro­pe­an Ga­mes.

Ti­den var godt nok hen­holds­vis to og et se­kund lang­som­me­re end dem Max Hoff, Tys­kland og Miroslav Kir­chev, Bul­ga­ri­en sat­te i før­ste se­mi­fi­na­le- he­at, men dan­ske­ren så hel­ler ik­ke ud til at ro sig helt ud.

»

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.