Ny dansk bry­de­ned­t­ur

BT - - SPORTEN - EU­RO­PE­AN GA­MES Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

An­den­da­gen af Eu­ro­pe­an Ga­mes i Aser­ba­jds­jan bød på fle­re skuf­fel­ser til de dan­ske bry­de­re. To­bi­as Fon­nes­bek og Fre­de­rik Bjer­re­huus var al­le­re­de rø­get ud, da det blev Mark O. Mad­sens tur til at kom­me i ak­tion.

Og Mark O. Mad­sen le­ve­re­de fak­tisk en over­be­vi­sen­de præ­sta­tion i si­ne to før­ste kam­pe. I 75 kg- klas­sen lag­de han ud med at vin­de beg­ge si­ne kam­pe i over­be­vi­sen­de stil.

I kvart­fi­na­len måt­te Mad­sen dog se sig be­sej­ret med 3- 1 af rus­si­ske Dmy­t­ro Pys­hkov. Ef­ter kam­pen var Mark. O. Mad­sen ty­de­ligt skuf­fet over sin præ­sta­tion.

» Sidst, jeg mød­te ham, vandt jeg 8- 0 ret hur­tigt, så det her er et ud­tryk for, at jeg ik­ke er der, hvor jeg skal væ­re i kam­pen, « sag­de han til TV2 Sport.

De dan­ske bry­de­re bru­ger Eu­ro­pe­an Ga­mes som op­varm­ning til VM, der lø­ber af stab­len i Las Ve­gas i sep­tem­ber.

Mark O. Mad­sen ( i blå) tab­te i kvart­fi­na­len til rus­si­ske Dmy­t­ro Pys­hkov. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.