Hyl­der hårdt kri­ti­se­re­de Eu­ro­pe­an Ga­mes

BT - - SPORTEN -

Præ­si­den­ten for den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mi­te, Thomas Bach, blan­der sig nu i de­bat­ten om Eu­ro­pe­an Ga­mes’ sport­s­li­ge og kul­tu­rel­le be­ret­ti­gel­se. Mens blandt an­det Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal har pro­teste­ret mod de mang­len­de men­ne­ske­ret­tig­he­der i ar­ran­gør- lan­det Aser­ba­jds­jan, ro­ser Thomas Bach nu ar­ran­ge­men­tet.

» Vi ser ar­men­ske at­le­ter si­de om si­de med aser­ba­jds­jan­ske. Spor­ten kan brin­ge folk sam­men, « sag­de han ved et pres­se­mø­de i Asen­da­jds­jans ho­ved­stad, Baku, uden at næv­ne, at den po­li­ti­ske kon­flikt mel­lem de to lan­de eska­le­re­de un­der åb­nings­ce­re­mo­ni­en, hvor vært­na­tio­nens fans peb af de ar­men­ske at­le­ter un­der ind­mar­chen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.