Od­ds­fald på FCK eft er re­kord­køb

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den FC Kø­ben­havn spil­ler i den grad med mus­k­ler­ne på trans­fer­mar­ke­det, og book­ma­ker­ne øger nu lø­ver­nes fa­vo­rit­vær­dig­hed i den kom­men­de sæ­son.

Eft er kø­bet af an­gri­be­ren Fe­de­ri­co San­tan­der er Dan­ske Spil gå­et fra 2,10 til 2,00 på guld til FC Kø­ben­havn - og Nor­di­cBet har end­da sæn­ket end­nu me­re, idet de lig­ger i od­ds 1,95 i skri­ven­de stund på guld til FC Kø­ben­havn i den kom­men­de sæ­son.

» FC Kø­ben­havn sæt­ter i den grad hand­ling bag or­de­ne om at vil­le for­stær­ke sig til den kom­men­de sæ­son. Fi­re klas­se­spil­le­re er hen­tet ind me­get tid­ligt i trans­fer­vin­du­et, og når man ta­ger i be­tragt­ning, at de trods alt slut­te­de på 67 po­int og hav­de det klart bed­ste for­svar i sid­ste sæ­son, så skal de væ­re so­li­de fa­vo­rit­ter til mester­ska­bet, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.