1,85

BT - - SPORTEN -

Me­xi­co kom­mer til Co­pa Ame­ri­ca med et me­get re­ser­ve­spæk­ket hold, som ik­ke mindst off en­sivt ser tand­løst ud. Man for­må­e­de ik­ke at sco­re imod Bo­li­via, som el­lers må reg­nes som det dår­lig­ste af de sy­da­me­ri­kan­ske mand­ska­ber, og nu gæl­der det så en af tur­ne­rin­gens fa­vo­rit­ter. An­ført af Ar­tu­ro Vi­dal er der gan­ske sto­re for­vent­nin­ger til vært­s­na­tio­nen, som da og­så le­ve­re­de en sta­bil ind­sats i pre­mi­e­re­kam­pen mod Ecu­a­dor, der blev vun­det 2- 0. Me­xi­co kom­mer gi­vet­vis eft er det ene po­int, og det vir­ker gan­ske sand­syn­ligt, at de ik­ke får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.